Rozhodnutie predsedníctva OZ Golem Royal Sport pridružený člen