Organizačné pokyny pre členov OZ Golem Royal Sport

Milí členovia, prosím, venujte pozornosť niekoľkým dôležitým organizačným pokynom a pravidlám Golem Royal Sport

Pomôžeme vám s členstvom na mieru
Mám viac ako 18 rokov

Podľa odpovedí odporúčame výkonnostnú úroveň

Začiatočník

Členstvo pre členov, ktorí nevedia samotne ani s pomôckami plávať a potrebujú sa naučiť základné plavecké zručnosti ako vznášanie na vode, dýchanie, splývanie alebo orientácia vo vode.

Cieľ: Naučiť člena ponoriť hlavu, správne dýchať a plávať s pomôckami.

Staň sa členom Golem Royal Sport

Deti

Čo si treba priniesť?

Na plávanie je potrebné si priniesť:

  • plavky
  • plavecké okuliare
  • plaveckú čiapku (v prípade dlhých vlasov)
  • vhodnú obuv na bazén
  • vlastný zámok na skrinku
  • náramok (ktorý Vám bol odovzdaný pri predložení kódu pri prvej návšteve)

Na čo nezabudnúť pred prvou návštevou

Pri prvej návšteve prosíme nových členov, aby sa dostavili na recepciu približne 30 minút pred začiatkom plávania a predložili zamestnancovi na recepcii kód, ktorý ste obdržali e-mailom po prvom zaplatení členského príspevku pri online registrácii. Na základe tohto kódu bude člen vyhľadaný v systéme a bude mu odovzdaný trvalý náramok, ktorý bude členovi slúžiť na prechody turniketmi počas celého obdobia plávania /aj do budúcna (tento náramok je potrebné si priniesť na každé plávanie). Náramok je členovi vydaný bezodplatne. Odporúčame rodičom, aby tento náramok svojmu dieťaťu označili, čím predídu zámene s iným členom v prípade, že si počas plávania tento náramok zloží. Upozorňujeme rodičov, že náramok slúži výlučne pre člena združenia, ktorému bol pri prvej návšteve vydaný a za jeho zneužitie inou osobou môže byť členstvo v združení ukončené. Pri strate alebo poškodení náramku je člen združenia alebo jeho zákonný zástupca povinný zabezpečiť si náramok priamo na recepcii prevádzkovateľa bazéna za poplatok 3€. Bez náramku nebude vstup na plávanie členovi umožnený. Využiť môžete vnútorné podzemné parkovisko, alebo parkovanie v okolí obchodného centra Central / Bory Mall. Parkovanie na parkovisku je zadarmo po dobu 3 hodín od vstupu na parkovisko, podľa podmienok príslušného nákupného centra. Počas sviatkov je OC Bory Mall sprístupnené cez podzemné parkovisko a OC Central cez služobný vchod, ktorý sa nachádza medzi ulicou Jelačičova a Metodova alebo podľa podmienok príslušného nákupného centra. Plávanie prebieha aj počas sviatkov a prázdnin.

Pred plávaním

Odporúčame rodičom, aby boli členovia prítomní na recepcii prevádzky približne 10 – 15 minút pred každým plávaním, na ktoré je člen zarezervovaný (prosíme o dochvíľnosť kvôli plynulému priebehu plávania). Neplnoletí členovia do 12 rokov veku čakajú na recepcii na trénera, ktorý ich prevedie cez turnikety do šatne. Neplnoletí členovia vo vekovej skupine dorastencov (od 12 rokov do 18 rokov veku) idú do šatne a na bazén samostatne a ohlásia sa trénerom priamo na bazéne. Nečlenovia a tí čo nezaplatili členský príspevok na príslušné obdobie nemajú povolený vstup na športy združenia, ani do priestorov šatní a bazéna. Na prechod turniketmi nachádzajúcimi sa na recepcii a privstupe do bazéna členovia používajú svoj náramok, ktorý im bol odovzdaný pri prvej návšteve. Prechod turniketom cez recepciu je členom povolený najskôr 15 minút pred začiatkom plávania.

Po plávaní

Po skončení plávania (i) tréneri odprevadia neplnoletých členov združenia do 12 rokov veku do šatne aj na recepciu a (ii) neplnoletí í členovia vo vekovej skupine dorastencov (od 12 rokov do 18 rokov veku) odchádzajú samostatne do šatne aj na recepciu. Prosíme sprevádzajúce osoby, aby boli prítomné na vonkajšej recepcii prevádzky včas, najneskôr do 10 minút po skončení plávania. Bazén musia členovia opustiť ihneď po skončení plávania (po prekročení času na bazéne je členovi účtovaný doplatok za bazén v zmysle aktuálne platného cenníka prevádzkovateľa bazéna). Prevádzku musí člen opustiť prechodom cez turniket na recepcii do 15 minút od ukončenia plávania.

Odhlásenie sa z plávania / Náhradné plávanie

Člen využívajúci športy združenia je oprávnený zrušiť rezerváciu plávania a to do 6 hodín pred začiatkom daného plávania v príslušný deň. V prípade zrušenia rezervácie plávania je člen oprávnený využiť náhradné termíny (pre typ členstiev B1 a C1 máme 3 náhradné hodiny a pre C2,C3 a B2, B3 máme 5 náhradných hodín) plávania v príslušnom období, za ktoré má zaplatený členský príspevok (náhradné termíny nie je možné čerpať v nasledovnom období), pričom na náhradné termíny je povinný sa vopred online rezervovať. V prípade, ak v príslušnom období nie je možné z kapacitných dôvodov náhradné termíny vyčerpať, neprenášajú sa do ďalšieho obdobia.

Člen je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok a iné pravidlá prevádzkovateľa bazéna a prevádzky, v ktorej sa nachádza.