NENECHAJTE PLÁVAŤ 2% Z DANÍ


V Golem Royal Sport združujeme malých aj veľkých členov od 4 – 99 rokov, ktorí milujú vodu od neplavcov, začiatočníkov, mierne pokročilých až po profesionálov. Nájdete nás v Bratislave v dvoch moderných bazénoch v nákupných centrách Central a Bory Mall. Vďaka našej aktivite sme naučili stovky detí, ale aj dospelých milovať vodu a zvládnuť základne plavecké zručnosti. Sme hrdým členom Slovenskej plaveckej federácie čo nám umožňuje do budúcna realizovať súťaže a preteky a tak prispievať k budovaniu pozitívneho vzťahu k športu. Práve to, veríme má priaznivý dopad na spoločnosť či upevňovanie fyzického a duševného zdravia jednotlivcov.

 

Údaje na poukázanie 2% nášmu občianskemu združeniu:

Názov: GOLEM ROYAL SPORT

Adresa/sídlo: Einsteinova 3541/18 85101 Bratislava

IČO: 52395961

Právna forma: Občianske združenie


Ako nám môžete darovať 2% z dane?

 1. POSTUP PRE ZAMESTNANCOV
 • Do 15.2. požiadajte Vášho zamestnávateľa o realizáciu ročného zúčtovania
 • Následne požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 • Stiahnite si Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane  a vyplňte Vaše údaje a sumu 2% (resp. 3%), ktorú ste vyrátali z Potvrdenia o zaplatení dane
 • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.
 • Obe tieto vyplnené tlačivá doručte do 30.4.2024 na daňový úrad podľa vášho bydliska

 

 1. POSTUP PRE FYZICKÉ OSOBY
 • Podľa typu príjmov, ktoré ste v roku 2023 mali, vyplňte Daňové priznanie typu A alebo Daňové priznanie typu B. V rámci neho vypočítate aj:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane– to je suma, ktorú môžete v prospech Golem Royal Sport. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodína získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 • Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 2% z dane vyplňte naše údaje:

Názov: GOLEM ROYAL SPORT

Adresa/sídlo: Einsteinova 3541/18 85101 Bratislava

IČO: 52395961

Právna forma: Občianske združenie
Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov.

 • Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu si nájdete TU. K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov.
 • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vášmu daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

 

 1. POSTUP PRE PRÁVNICKÉ OSOBY
 • Vypočítajte si 1,0% (2%) z vašej dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Vypočítané 1% (alebo 2%) z vašej dane z príjmov, môže právnická osoba rozdeliť najviac medzi 8 prijímateľov. Minimálna suma, ktorú PO môže poukázať jednému prijímateľovi je 8,- €. POZOR: Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALI finančné prostriedky vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 1,0% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,0% z dane. Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) DAROVALI finančné prostriedky vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 2% z dane – označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.
 • Vypočítajte si 1 % z vašej zaplatenej dane. Ak do termínu podania daňového priznania venujete na verejnoprospešné účely sumu vo výške aspoň 0,5 % dane, môžete pomôcť až 2 % z dane!
 • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov 2%, uveďte v daňovom priznaní analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 • Ako sme už spomínali vyššie, fyzické aj právnické osoby majú v daňovom priznaní možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním údajov do Plamienka. Právnické osoby nájdu políčko na zaškrtnutie v prvom riadku IV. časti daňového priznania.
 • Právnické osoby majú od roku 2018 povinnosť komunikovať s daňovými úradom iba elektronicky. Riadne vyplnené daňové priznanie je preto potrebné odoslať prostredníctvom elektronického systému v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne je nutné aj zaplatiť daň z príjmov.