Ponuka členstva v Golem Royal Sport

Chcem sa stať členom

Naučíme plávať neplavcov či začiatočníkov, pokročilým a profesionálom pomôžeme
na ceste k zdokonaľovaniu

Pomôžeme vám s členstvom na mieru
Mám viac ako 18 rokov

Podľa odpovedí odporúčame výkonnostnú úroveň

Začiatočník

Členstvo pre členov, ktorí nevedia samotne ani s pomôckami plávať a potrebujú sa naučiť základné plavecké zručnosti ako vznášanie na vode, dýchanie, splývanie alebo orientácia vo vode.

Cieľ: Naučiť člena ponoriť hlavu, správne dýchať a plávať s pomôckami.

Staň sa členom Golem Royal Sport

Naučíme vás zrelaxovať a k tomu aj správne plavecké techniky

Kategórie pre dospelých

Tak ako aj vy, aj my milujeme vodu a preto by sme vás radi v spolupráci s certifikovanými plaveckými trénermi a učiteľmi plávania pripravili na zlepšenie si svojej výkonnosti, osvojenia si viacerých plaveckých štýlov a hlavne vám pomohli zrelaxovať prostredníctvom najzdravšieho športu na svete. Ponorte sa do seba, naučte sa efektívne plávať a vychutnajte si ľahkosť z pohybu v ľahko dostupných priestoroch nákupných center BORY Mall a OC Central

Vyberte si členstvo na mieru

Športy združenia prebiehajú vo všetkých výkonnostných úrovniach (začiatočníci, mierne pokročilí, pokročílí) 4 x do roka pod vedením certifikovaných plaveckých trénerov a inštruktorov plávania

Pomôžeme Vám vybrať členstvo

Podľa odpovedí odporúčame výkonnostnú úroveň

Začiatočník

Členstvo pre členov, ktorí nevedia samotne ani s pomôckami plávať a potrebujú sa naučiť základné plavecké zručnosti ako vznášanie na vode, dýchanie, splývanie alebo orientácia vo vode.

Cieľ: Naučiť člena ponoriť hlavu, správne dýchať a plávať s pomôckami.

Staň sa členom Golem Royal Sport
Dospelí začiatočníci

Pre dospelých členov, ktorí si potrebujú osvojiť základné plavecké zručnosti, naučiť sa správne dýchať a splývať s vodou, osvojiť si jednotlivé plavecké spôsoby, ktoré dokážu postupne zlepšovať

Cieľ:

Súvisle odplávať 100 m

Dospelí mierne pokročilí

Pre dospelých členov, ktorí ovládajú základné plavecké zručnosti, ovládajú techniku minimálne 2 plaveckých spôsobov, dokážu preplávať cca 1200 – 1500 m, no potrebujú zvýšiť svoju plaveckú a fyzickú výkonnosť

Cieľ:

Súvisle odplávať 200 m, naučiť sa základy plaveckého štýlu motýlik a zlepšiť si techniku 3 plaveckých spôsobov

Dospelí pokročilí

Pre dospelých členov, ktorí preplávajú cca 2200 m, no potrebujú si zlepšiť plaveckú a fyzickú výkonnosť a tiež techniku jednotlivých plaveckých spôsobov

Cieľ:

Zaplávať čo najlepší čas na 400 m a pripraviť sa na triatlonové / plavecké preteky

FAQ

Často kladené otázky.
Ak ste nenašli čo ste potrebovali, kontaktujte nás

Stačí kliknúť na button „ Staň sa členom Golem Royal Sport.“, a vyplniť prihlášku za seba alebo svoje dieťa (pod 18r.). Po vyplnení formulára si môžete vybrať členstvo podľa Vašich preferencii. Po zaplatení členského príspevku sa stávate členom občianskeho združenia a môžete využívať dostupné športy združenia.

Plávanie je vhodné pre deti po dovŕšení štyroch rokov. Dieťa by malo byť schopné porozumieť a reagovať na pokyny trénera, s malou dopomocou trénera sa samostatne prezliecť pred a po tréningu si spoznať svoje veci.

Stačí sa prihlásiť do svojho profilu. Po zvolení člena uvidíte prehľad rezervovaných termínov v priebehu príslušného obdobia jeho členstva. Kliknutím na „zrušiť hodinu“ pri konkrétnom termíne sa odhlásite z vybranej hodiny plávania a vytvorí sa vám náhradná hodina (pre typ členstiev B1 a C1 máme 3 náhradné hodiny a pre C2,C3 a B2, B3 máme 5 náhradných hodín). Náhradnú hodinu je potrebné si rezervovať vopred online priamo v profile člena.

Prihlásite sa do svojho profilu. Po zvolení člena, pre ktorého vyberáte náhradnú hodinu uvidíte počet dostupných náhrad pre konkrétneho člena (pre typ členstiev B1 a C1 máme 3 náhradné hodiny a pre C2,C3 a B2, B3 máme 5 náhradných hodín). V prípade, že má člen náhradné hodiny k dispozicii, v buttone „náhradné hodiny“ sa vyobrazí ich počet. Kliknutím na button „náhradné hodiny“ sa vám zobrazia dostupné voľné termíny pre náhradu. Stačí nájsť vyhovujúci termín a potvrdiť výber tlačidlom „rezervácia“. Termín sa zaradí medzi ostatné, na ktoré je člen prihlásený.

Organizačné pokyny

Pre dospelých

Organizačné pokyny

Pre dospelých

Čo si priniesť

Na plávanie je potrebné si priniesť plavky, plavecké okuliare, v prípade dlhých vlasov plaveckú čiapku, vhodnú obuv na bazén a vlastný zámok na skrinku. Zámok odporúčame na číselný kód, čím predídu plavci strate kľúčika.

Pred prvou návštevou

Pri prvej prevádzky prosíme nových členov, aby sa dostavili na recepciu približne 30 minút pred začiatkom plávania a predložili zamestnancovi na recepcii kód, ktorý ste obdržali e-mailom po prvom zaplatení členského príspevku pri online registrácii. Na základe tohto kódu bude člen vyhľadaný v systéme a bude mu odovzdaný trvalý náramok, ktorý bude členovi slúžiť na prechody turniketmi počas celého obdobia plávania /aj do budúcna (tento náramok je potrebné si priniesť na každé plávanie). Náramok je členovi vydaný bezodplatne. Odporúčame členom, aby si tento náramok označili a počas plávania tento náramok neskladali z ruky, čím predídete zámene s iným členom. Upozorňujeme členov, že náramok slúži výlučne pre člena, ktorému bol pri prvej návšteve vydaný a za jeho zneužitie inou osobou môže byť členstvo v združení ukončené. Pri strate alebo poškodení náramku je člen povinný zabezpečiť si náramok priamo na recepcii prevádzkovateľa bazéna za poplatok 3€. Bez náramku nebude vstup na plávanie členovi umožnený. Využiť môžete vnútorné podzemné parkovisko, alebo parkovanie v okolí obchodného centra Central / Bory Mall. Parkovanie na parkovisku je zadarmo po dobu 3 hodín od vstupu na parkovisko, podľa podmienok príslušného nákupného centra. Počas sviatkov je OC Bory Mall sprístupnené cez podzemné parkovisko a OC Central cez služobný vchod, ktorý sa nachádza medzi ulicou Jelačičova a Metodova alebo podľa podmienok príslušného nákupného centra. Plávanie prebieha aj počas sviatkov a prázdnin.

Pred plávaním

Odporúčame členom, aby boli prítomní na recepcii prevádzky približne 10 – 15 minút pred každým plávaním, ktoré si zarezervovali. Členovia idú do šatne a na bazén samostatne a ohlásia sa trénerom priamo na bazéne. Nečlenovia a tí čo nezaplatili členský príspevok na príslušné obdobie nemajú povolený vstup na športy združenia, ani do priestorov šatní a bazéna. Na prechod turniketmi nachádzajúcimi sa na recepcii a pri vstupe do bazéna členovia používajú svoj náramok, ktorý im bol odovzdaný pri prvej návšteve. Prechod turniketom cez recepciu je členom povolený najskôr 15 minút pred začiatkom plávania.

Po plávaní

Po skončení plávania musia členovia ihneď opustiť bazén (po prekročení času na bazéne je členovi účtovaný doplatok za bazén v zmysle aktuálne platného cenníka prevádzkovateľa bazéna). Prevádzku musí člen opustiť prechodom cez turniket na recepcii do 15 minút od ukončenia plávania.

Odhlásenie sa z plávania / Náhradné plávanie

Člen využívajúci športy združenia je oprávnený sa zručiť rezerváciu plávania, a to do 6 hodín pred začiatkom daného v príslušný plávania. V prípade zrušenia rezervácie plávania je člen
oprávnený využiť maximálne 2 náhradné termíny plávania, na ktoré je povinný sa vopred online rezervovať.

Viac info: