Ponuka členstva v Golem Royal Sport

Chcem sa stať členom

Naučíme plávať neplavcov či začiatočníkov, pokročilým a profesionálom pomôžeme
na ceste k zdokonaľovaniu

Pomôžeme vám s členstvom na mieru
Mám viac ako 18 rokov

Podľa odpovedí odporúčame výkonnostnú úroveň

Začiatočník

Členstvo pre členov, ktorí nevedia samotne ani s pomôckami plávať a potrebujú sa naučiť základné plavecké zručnosti ako vznášanie na vode, dýchanie, splývanie alebo orientácia vo vode.

Cieľ: Naučiť člena ponoriť hlavu, správne dýchať a plávať s pomôckami.

Staň sa členom Golem Royal Sport

Vaše deti naučíme milovať vodu

Detské kategórie

Milujeme vodu a našim cieľom je naučiť vaše deti to isté. Zverte svoje deti do rúk profesionálnym certifikovaným plaveckým trénerom a učiteľom plávania, ktorí ich sprevádzajú počas všetkých tréningov od začiatku, až dokonca v dostupných priestoroch nákupných centier BORY Mall a OC Centrál.

Vyberte si členstvo pre deti

Členstvá do 18 rokov v zastúpení zákonného zástupcu

Športy združenia prebiehajú vo všetkých výkonnostných úrovniach (neplavci, začiatočníci, mierne pokročilí, pokročílí, dorast) 4 x do roka pod vedením certifikovaných plaveckých trénerov a učiteľov plávania

Pomôžeme Vám vybrať členstvo

Podľa odpovedí odporúčame výkonnostnú úroveň

Začiatočník

Členstvo pre členov, ktorí nevedia samotne ani s pomôckami plávať a potrebujú sa naučiť základné plavecké zručnosti ako vznášanie na vode, dýchanie, splývanie alebo orientácia vo vode.

Cieľ: Naučiť člena ponoriť hlavu, správne dýchať a plávať s pomôckami.

Staň sa členom Golem Royal Sport
Deti začiatočníci

Členstvo pre deti, ktoré sa vody neboja, no zatiaľ nevedia ponoriť hlavičku, splývať na vode a zatiaľ tiež neovládajú samostatné plávanie, ale len s plaveckými pomôckami

Cieľ:

Naučiť deti súvisle preplávať 25 m s pomôckami / bez pomôcok

Deti mierne pokročilí

Členstvo pre deti, ktoré vedia ponoriť hlavičku pod vodu, samostatne splývať na vode, preplávať aspoň 15 m, ovládajú niektoré plavecké spôsoby ako kraul, znakové nohy a paže

Cieľ:

Naučiť deti súvisle preplávať 50 metrov a osvojiť si nové / ďalšie plavecké štýly a zlepšiť si techniku

Deti pokročilí

Členstvo pre deti, ktoré samostatne preplávajú súvisle 25 metrov, ovládajú plavecké techniky ako kraul, znak a prsia

Cieľ:

Naučiť deti zlepšiť si plaveckú techniku na úroveň športového plávania, osvojiť si nové plavecké štýly, zvýšiť plaveckú výkonnosť a zúčastniť sa na plaveckých pretekoch

Dorast

Pre deti vo veku od 12 – 18 rokov

Cieľ:

Naučiť deti plávať všetkými plaveckými spôsobmi, zvýšiť fyzickú kondíciu, motorické a fyzické zručnosti

FAQ

Často kladené otázky.
Ak ste nenašli čo ste potrebovali, kontaktujte nás

Stačí kliknúť na button „ Staň sa členom Golem Royal Sport.“, a vyplniť prihlášku za seba alebo svoje dieťa (pod 18r.). Po vyplnení formulára si môžete vybrať členstvo podľa Vašich preferencii. Po zaplatení členského príspevku sa stávate členom občianskeho združenia a môžete využívať dostupné športy združenia.

Plávanie je vhodné pre deti po dovŕšení štyroch rokov. Dieťa by malo byť schopné porozumieť a reagovať na pokyny trénera, s malou dopomocou trénera sa samostatne prezliecť pred a po tréningu si spoznať svoje veci.

Stačí sa prihlásiť do svojho profilu. Po zvolení člena uvidíte prehľad rezervovaných termínov v priebehu príslušného obdobia jeho členstva. Kliknutím na „zrušiť hodinu“ pri konkrétnom termíne sa odhlásite z vybranej hodiny plávania a vytvorí sa vám náhradná hodina (pre typ členstiev B1 a C1 máme 3 náhradné hodiny a pre C2,C3 a B2, B3 máme 5 náhradných hodín). Náhradnú hodinu je potrebné si rezervovať vopred online priamo v profile člena.

Prihlásite sa do svojho profilu. Po zvolení člena, pre ktorého vyberáte náhradnú hodinu uvidíte počet dostupných náhrad pre konkrétneho člena (pre typ členstiev B1 a C1 máme 3 náhradné hodiny a pre C2,C3 a B2, B3 máme 5 náhradných hodín). V prípade, že má člen náhradné hodiny k dispozicii, v buttone „náhradné hodiny“ sa vyobrazí ich počet. Kliknutím na button „náhradné hodiny“ sa vám zobrazia dostupné voľné termíny pre náhradu. Stačí nájsť vyhovujúci termín a potvrdiť výber tlačidlom „rezervácia“. Termín sa zaradí medzi ostatné, na ktoré je člen prihlásený.

Organizačné pokyny

Pre deti

Organizačné pokyny

Pre deti

Čo si priniesť

Na plávanie je potrebné si priniesť plavky, plavecké okuliare, v prípade dlhých vlasov plaveckú čiapku, vhodnú obuv na bazén a vlastný zámok na skrinku. Zámok odporúčame na číselný kód, čím predídu plavci strate kľúčika.

Na čo nezabudnúť pred prvou návštevou

Pri prvej návšteve prosíme nových členov, aby sa dostavili na recepciu približne 30 minút pred začiatkom plávania a predložili zamestnancovi na recepcii kód, ktorý ste obdržali e-mailom po prvom zaplatení členského príspevku pri online registrácii. Na základe tohto kódu bude člen vyhľadaný v systéme a bude mu odovzdaný trvalý náramok, ktorý bude členovi slúžiť na prechody turniketmi počas celého obdobia plávania /aj do budúcna (tento náramok je potrebné si priniesť na každé plávanie). Náramok je členovi vydaný bezodplatne. Odporúčame rodičom, aby tento náramok svojmu dieťaťu označili, čím predídu zámene s iným členom v prípade, že si počas plávania tento náramok zloží. Upozorňujeme rodičov, že náramok slúži výlučne pre člena združenia, ktorému bol pri prvej návšteve vydaný a za jeho zneužitie inou osobou môže byť členstvo v združení ukončené. Pri strate alebo poškodení náramku je člen združenia alebo jeho zákonný zástupca povinný zabezpečiť si náramok priamo na recepcii prevádzkovateľa bazéna za poplatok 3€. Bez náramku nebude vstup na plávanie členovi umožnený. Využiť môžete vnútorné podzemné parkovisko, alebo parkovanie v okolí obchodného centra Central / Bory Mall. Parkovanie na parkovisku je zadarmo po dobu 3 hodín od vstupu na parkovisko, podľa podmienok príslušného nákupného centra. Počas sviatkov je OC Bory Mall sprístupnené cez podzemné parkovisko a OC Central cez služobný vchod, ktorý sa nachádza medzi ulicou Jelačičova a Metodova alebo podľa podmienok príslušného nákupného centra. Plávanie prebieha aj počas sviatkov a prázdnin.

Pred plávaním

Odporúčame rodičom, aby boli členovia prítomní na recepcii prevádzky približne 10 – 15 minút pred každým plávaním, na ktoré je člen zarezervovaný (prosíme o dochvíľnosť kvôli plynulému priebehu plávania). Neplnoletí členovia do 12 rokov veku čakajú na recepcii na trénera, ktorý ich prevedie cez turnikety do šatne. Neplnoletí členovia vo vekovej skupine dorastencov (od 12 rokov do 18 rokov veku) idú do šatne a na bazén samostatne a ohlásia sa trénerom priamo na bazéne. Nečlenovia a tí čo nezaplatili členský príspevok na príslušné obdobie nemajú povolený vstup na športy združenia, ani do priestorov šatní a bazéna. Na prechod turniketmi nachádzajúcimi sa na recepcii a privstupe do bazéna členovia používajú svoj náramok, ktorý im bol odovzdaný pri prvej návšteve. Prechod turniketom cez recepciu je členom povolený najskôr 15 minút pred začiatkom plávania.

Po plávaní

Po skončení plávania (i) tréneri odprevadia neplnoletých členov združenia do 12 rokov veku do šatne aj na recepciu a (ii) neplnoletí í členovia vo vekovej skupine dorastencov (od 12 rokov do 18 rokov veku) odchádzajú samostatne do šatne aj na recepciu. Prosíme sprevádzajúce osoby, aby boli prítomné na vonkajšej recepcii prevádzky včas, najneskôr do 10 minút po skončení plávania. Bazén musia členovia opustiť ihneď po skončení plávania (po prekročení času na bazéne je členovi účtovaný doplatok za bazén v zmysle aktuálne platného cenníka prevádzkovateľa bazéna). Prevádzku musí člen opustiť prechodom cez turniket na recepcii do 15 minút od ukončenia plávania.

Odhlásenie sa z plávania / Náhradné plávanie

Člen využívajúci športy združenia je oprávnený zrušiť rezerváciu plávania a to do 6 hodín pred začiatkom daného plávania v príslušný deň. V prípade zrušenia rezervácie plávania je člen oprávnený využiť maximálne 2 náhradné termíny plávania, na ktoré je povinný sa vopred online rezervovať.

Viac info: