Uvažujete nad tým, že svojho drobca prihlásite na plavecký kurz? Plávanie má množstvo pozitívnych účinkov na organizmus detí a je skvelým úvodom do zdravého životného štýlu. Počas leta bude pre vaše deti pobyt v bazéne príjemným osviežením. V zimných mesiacoch si vďaka krytej plavárni užijú celoročnú športovú aktivitu a udržia si dobrú kondíciu aj napriek tomu, že pohyb vonku je kvôli počasiu obmedzený. Zistite, prečo je tento šport taký obľúbený a aké sú jeho výhody.

Aké výhody má plávanie pre deti?

Plávanie je zdravé a bezpečné pre všetkých ľudí, vrátane našich najmenších. V nižšom veku deťom pomáha zvyknúť si na nové prostredie, zoznámiť sa s novými vnemami a upevniť vzájomný vzťah a dôveru s rodičom. Prispieva tak k mentálnemu a duševnému vývoju dieťatka. Pohyb vo vode zlepší motoriku, je mimoriadne prospešný pre kardiovaskulárny systém, srdce, pľúca a svaly celého tela. Všetky výhody plávania, ktoré poznajú dospelí plavci, môže získať aj vaše dieťa.

Plávanie pre mentálny vývoj dieťaťa

Mozog dieťaťa reaguje na nové vnemy, ktoré okolo seba má. Pohyb v novom prostredí, spoznávanie nových ľudí a zaujímavé zážitky z plaveckého kurzu sú zábavnou formou rozvíjania kognitívnych procesov u detí. 

Pevné zdravie

Pri plávaní si deti precvičia celé telo. Ich svaly budú silnejšie a odolnejšie, zlepší sa držanie ich postavy a podporené bude aj zdravie kĺbov. 

Zodpovednosť a zmysel pre bezpečnosť

Vďaka plaveckému tréningu sa deti naučia, na čo si vo vode dávať pozor, ako sa vyhnúť zraneniu, ako rešpektovať ostatné deti a ako sa správať disciplinovane.

Zdravý životný štýl počas celého života

Pozitívny vzťah k športu a zdravému životnému štýlu je potrebné budovať už v detstve. Deti, ktoré sú odmalička motivované k pravidelnej športovej aktivite, žijú aktívnejšie a zdravšie aj v dospelosti.

Vyššie sebavedomie

Vďaka prekonávaniu samých seba a zlepšovaniu sa v športe, ktorý ich baví, naberú vaše deti zdravé sebavedomie. Budú si veriť pri prekonávaní väčších aj menších životných skúšok.

Kedy prihlásiť deti na plavecký kurz?

 

Plávanie s bábätkami je mimoriadne populárne a má množstvo pozitívnych účinkov na zdravie. pravdou však je, že so začiatkom plaveckého výcviku môžete počkať až do predškolského, či dokonca školského veku dieťaťa. Väčšina detí je pripravených na plnohodnotné, samostatné plávanie až v 5. – 6. roku života. Skorší začiatok s plávaním nezaručí lepšie plavecké schopnosti dieťaťa v budúcnosti, no môže pomôcť s budovaním lepšieho vzťahu k športu a vode. Kedy je vhodné prihlásiť dieťatko na prvý kurz?

4 mesiace až 1 rok

V tomto veku hovoríme o baby plávaní, počas ktorého si dieťatko zvykne na pobyt vo vode. Plávanie s deťmi v dojčenskom veku musí prebiehať za prítomnosti rodiča v kontrolovanom prostredí. Úlohou plávania v tomto období je adaptácia detí na nové prostredie a vytvorenie pozitívneho vzťahu k vode.

1 až 5 roky

Plávanie v tomto veku dieťaťa nepovažujeme za tréning. Ide o hravú aktivitu, ktorá pomáha podporiť vývoj motoriky a zdravotnej odolnosti. Niektoré deti sú okolo 4. a 5. roku života schopné osvojiť si základné pohyby jednoduchých plaveckých štýlov, orientovať sa vo vode a správne pri splývaní dýchať.

5 až 8 rokov

V tomto období je dieťa pripravené začať s výučbou plávania. V závislosti od fyzického a psychického vývinu dokáže dieťa dostatočne vnímať svoje okolie, koordinovať pohyby vo vode, počúvať inštrukcie trénera a sústrediť sa. Zvládnutie plaveckých techník závisí od toho, ako často dieťa trénuje a či ho tento šport skutočne baví.

8 až 12 rokov

Dieťa v tomto veku môže začať s pravidelným rekreačným, kondičným či závodným plávaním. Ak sa doteraz nenaučilo plávať, plavecký kurz by malo absolvovať aj v prípade, že v tomto športe nebude pokračovať. 

Bezpečnosť pri detskom plávaní

Aj keď plávanie patrí medzi najbezpečnejšie športy, ktorým sa deti môžu venovať, začiatok plaveckého tréningu v akomkoľvek veku dieťaťa musí prebiehať pod dohľadom certifikovaného trénera a plavčíka. Deti by ste nemali učiť plávať na kúpalisku, v jazere ani v mori, kde sú podmienky nestabilné kvôli množstvu ďalších ľudí a nevyspytateľnému pohybu vody. Deti si plavecké techniky osvoja najlepšie v krytom bazéne a v malej skupine plavcov.

Plávanie pre deti Bratislava

Golem Royal Swimming Club vám ponúka kurzy plávania pre neplavcov vo veku 6 rokov a viac, ktorých cieľom je osvojenie si základných plaveckých zručností: orientácia vo vode, správne dýchanie a správna technika plávania v štýloch prsia, znak a kraul. Lepší plavci získajú možnosť zdokonaliť si všetky plavecké techniky. Plavecký kurz je zakončený súťažami v plávaní pre deti. Na konci zimného kurzu v decembri a letného kurzu v júni dostane každé dieťa medailu za absolvovanie plaveckého kurzu.