Jednoduché splývanie je základom kontaktu s vodou v plaveckom bazéne. Jeho správne prevedenie je dôležité predovšetkým pre deti, ktoré sa pri plávaní ešte necítia sebaisto, ale zanedbávať by ho nemali ani skúsení plavci. „Ležanie” na vode je základom každej plaveckej techniky a do veľkej miery ovplyvňuje správnosť plávania.

Prečo je splývanie vo vode také dôležité?

Splývanie na chrbte alebo bruchu je východisková pozícia pre všetky plavecké techniky. Nohy aj ruky sú pri splývaní natiahnuté, telo nevykonáva žiaden pohyb, posúva sa dopredu iba vďaka predchádzajúcemu záberu alebo odrazu. Osvojenie si správnych zásad pri splývaní je jednou z prvých vecí, ktoré vás na kurze plávania naučia. Ak ste plavec – samouk, možno ani neviete, že splývanie vo vode hrá pri plávaní dôležitú úlohu a ak ho robíte nevhodne, riskujete nielen bolesť a nepohodlie, ale tiež zlé prevedenie plaveckých techník.

Splývanie pre správne držanie tela

Poloha tela je pri plávaní mimoriadne dôležitá. Nesprávne prehnutie nôh, zakláňanie krku alebo ramená položené príliš naširoko vás v bazéne spomalia. Okrem toho hrozí, že ak bude váš chrbát a krk dlhší čas zaklonený (napríklad pri plávaní s hlavou nad vodou), spôsobí vám plávanie bolesti krčnej alebo bedrovej chrbtice. Polohu svojho tela môžete najlepšie kontrolovať pri splývaní, mali by ste preto začať práve s ním. Zakrátko nadobudnete taktilné vnímanie – schopnosť cítiť, kde v akej polohe sa vaše telo nachádza. Pomôže vám všimnúť si chyby, ktoré pri plávaní nevedome robíte.

Pomôcky pre nácvik splývania

Ak si nie ste istí svojím splývaním, môžete si ho nacvičiť s plaveckými pomôckami. Tie sú dostupné v každom plaveckom klube, k dispozícií vám budú aj počas plaveckého kurzu. Efektívne je napríklad splývanie s doskou, ktorú pri splývaní držíte v rukách. Pomôcť môžu aj plavecké „červíky”, penové valce, vďaka ktorým si precvičíte ležanie na vode. Budú vás mierne nadnášať, vďaka čomu získate viac sebaistoty. Splývanie môžete nacvičovať po odraze od okraju bazéna alebo po skoku do bazéna.

Najčastejšie chyby pri splývaní

Pri splývaní je najčastejšou chybou, ak plavec drží hlavu nad vodou. Ležanie na vode bez pohybu môže byť zo začiatku náročné a nečinnosť môže nabádať k nádychu, avšak hlava by pri splývaní mala byť v jednej priamke so zvyškom tela. Tento problém nadväzuje na druhú častú chybu – telo nie je vyrovnané, nohy sú pokrčené alebo prekrížené, chrbtica je prehnutá dopredu. Zlá poloha tela môže spôsobiť klesanie jednej časti tela, čo spôsobí, že ďalší záber nebude plynulý a plávanie bude menej efektívne.

 

Prečítajte si tiež: Ako sa naučiť plávať v dospelosti