Plávanie vyžaduje značnú mieru telesnej koordinácie. Každý štýl plávania vyžaduje rozdielne pohyby a pre ich správne prevedenie musíte zosúladiť celé svoje telo. Niet sa čo čudovať, že deti si pri plávaní osvoja skvelé koordinačné schopnosti už vo veľmi nízkom veku. Súlad pohybov je však s plávaním spájaný aj z opačného hľadiska – potrebujete skvelú koordináciu, aby ste mohli byť dobrým plavcom. 

Koordinácia pohybu ovplyvní rýchlosť a efektivitu plávania

Súlad pohybov a celková telesná koordinácia je jedným z hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú techniku plávania. Silný zákop ani správna poloha chrbtice nezabezpečí rovnako dobré výsledky, ako celková koordinácia tela vo vode. Asymetrické pohyby rúk a nôh, prekrývanie jednotlivých fáz plávania či vynechanie niektorého z pohybov vedie k pomalému a neefektívnemu plávaniu. Aby ste sa v plávaní zlepšili, zaistili bezpečnosť a zlepšili svoju rýchlosť, je potrebné trénovať koordináciu tela.

Koordinácia rúk a nôh pri plávaní

Plávanie vyžaduje, aby vaše ruky a nohy zostali v plynulom pohybe. Zábery a kopy by mali byť koordinované tak, aby sa jednotlivé fázy plávania neprekrývali. Pri plávaní sa vyskytujú štyri základné zábery ramien, ktoré pri jednotlivých štýloch vyžadujú špecifické prepojenie s pohybom nôh. Zatiaľ čo pri plávaní v štýle kraul pohyb nôh pretrváva, pri plávaní v štýle prsia je pohonné kopnutie nárazové. Pohyby celého tela je nutné prispôsobiť tomu, ako spolu súvisia pohyby rúk a nôh v jednotlivých fázach plávania.

Súlad pohybov si všímajte pri pomalom plávaní

V rýchlostnom plávaní môže byť náročné uvedomiť si, v akej polohe sa vaše končatiny nachádzajú a ako na seba jednotlivé pohyby nadväzujú. Je preto vhodné, aby ste svoju koordináciu hodnotili a trénovali v pomalšom tempe. Plavecký tréner (alebo jeden z vašich športových kolegov) môže z brehu pozorovať vaše pohyby, prípadne vás pri plávaní natáčať. Zistíte tak, kde robíte chyby nielen pocitovo, ale aj z vonkajšieho pohľadu.

Dychová koordinácia

Okrem koordinácie tela je potrebný aj súlad záberov a dýchania. Zlá koordinácia nádychov a záberov (napríklad ak plávate rýchlejšie, než dýchate) najčastejšie vedie k vdýchnutiu malého množstva vody alebo nedostatočnom vyprázdnení pľúc a následnej neschopnosti nadýchnuť sa včas. Tieto nepríjemnosti vás pri plávaní môžu spomaliť, dbajte preto na súlad medzi vašimi pohybmi a dýchaním. Správne dýchanie pri plávaní musí byť rytmické a prispôsobené konkrétnej plaveckej technike.

Praktické cvičenia na tréning koordinácie pohybu

Skúsení plavci môžu svoje koordinačné cvičenia zapojiť do tréningového plánu, prípadne ich absolvovať pod dohľadom svojho trénera. Tieto cvičenia predstavujú výzvu a ich vykonanie pravdepodobne nebude zo začiatku jednoduché. 

 

  • Plávanie v štýle kraul so 4 zábermi rúk nad vodou a 3 zábermi v hĺbke 1 meter pod vodou.
  • Plávanie v štýle znak s kopaním nôh ako pri štýle prsia, 1 kopnutie na každý záber ramenom.
  • Plávanie v štýle kraul s kopaním nôh ako pri štýle prsia, nádychy striedavo do strán.
  • Plávanie v štýle motýlik (delfín) so zaťatými päsťami, vystretými rukami a kopaním ako pri plávaní v štýle kraul.
  • Plávanie v štýle kraul so 4 rýchlymi a 4 pomalými zábermi, následne 3 rýchlymi a 3 pomalými, 2 rýchlymi a 2 pomalými. 
  • Striedavé plávanie 1 záberu v štýle motýlik a 1 záberu v štýle prsia s odpovedajúcimi kopmi. 

 

Vyskúšajte ich a uvidíte, že po osvojení správnej techniky týchto koordinačných cvičení zvládnete klasické plavecké techniky s väčšou istotou. Cvičenia vykonávajte maximálne na vzdialenosti 25 metrov s ohľadom na vlastné schopnosti.