Voľný štýl alebo freestyle je jedným zo 4 štýloch, v ktorých sa súťaží na olympijských hrách a medzinárodných súťažiach. Pojem „voľný štýl“ sa niekedy používa ako synonymum pre kraul, keďže ide o najrýchlejší a najbežnejší štýl používaný vo freestyle súťažiach.

Plavecká disciplína voľný štýl

Voľný štýl je z pohľadu pravidiel najflexibilnejší. Zvyčajne ide o najrýchlejší spôsob, ako preplávať určitú vzdialenosť, preto sa často používa aj na plaveckých maratónoch a triatlone.

 

Jediným pravidlom je, že sa plavec nesmie odrážať od dna bazéna alebo dotýkať okraju bazéna. Po ukončení každej dĺžky sa musí sa dotknúť steny bazéna časťou tela. Voľný štýl sa pláva na bruchu so striedavým pohybom rúk. Nohy sa pri kopaní zhora nadol striedajú a dýcha sa do strany. 

 

Preteky vo voľnom štýle začínajú plavcom, ktorý vykoná predný ponory zo štartovacieho bloku alebo z okraju bazéna. Na konci dĺžky bazéna sa plavec nedotýka steny rukou. Namiesto toho sa steny dotýkajú nohy plavca, využíva sa kotúľová obrátka, no ani otvorená obrátka nie je zakázaná. Na konci závodu sa plavec dotýka steny bazéna jednou rukou.

Prečítajte si: Plávanie v štýle kraul – správna plavecká technika.

Súťažné kategórie

Na olympijských hrách sa súťaží v kategóriách muži a ženy. Voľný štýl je možné plávať na 50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m a 1500 m. Štafeta na plaveckých pretekoch taktiež zahŕňa úsek plávaný vo voľnom štýle a súťaží sa tiež v samostatnej freestyle štafete.

Olympijskí medailisti vo voľnom štýle

César Cielo – stanovil olympijský rekord pre voľný štýl 50 m na olympijských hrách v Pekingu.

Sun Yang – prekonal dva olympijské rekordy na letných olympijských hrách v roku 2012.

Michael Phelps – držiteľ rekordu na 200 metrov voľný štýl z roku 2008.

Katie Ledecky – stanovila svetové rekordy na 400, 800 a 1500 metrov vo voľnom štýle.

Dawn Fraser – trojnásobná zlatá medailistka v súťaži na 100 metrov voľným štýlom.

Brooke Bennett – trojnásobná šampiónka v súťaži na 800 metrov voľným štýlom.